นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.สนับสนุนทราย-ช่วย ปชช.-ส่งน้ำ-รดน้ำ-พรมน้ำ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.สนับสนุนทราย-ช่วย ปชช.-ส่งน้ำ-รดน้ำ-พรมน้ำ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.สนับสนุนทราย-ช่วย ปชช.-ส่งน้ำ-รดน้ำ-พรมน้ำ

     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด สนับสนุนทรายให้การไฟฟ้าแม่สอด  เหตุเสาไฟหักที่แม่กึด

และออกช่วยแมวติดในท่อระบายน้ำแยกเจ้าสัว

จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกจับงูเหลือมข้างสุสานบ้านเหนือ (จับไม่ได้เพราะติดต่อเจ้าของรถไม่ได้)

ได้ให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกบริการส่งน้ำประปาให้แก่นักกีฬา ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

แล้วทำการรดน้ำต้นรวงผึ้ง ถนนสายเอเชีย หน้าสถานีดับเพลิง-แยกสนามบิน

จากนั้นได้ออกพรมน้ำสนามบอล 7 คน

🔥5