นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ความสะอาดสถานี-พรมน้ำสนามตะกร้อ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ความสะอาดสถานี-พรมน้ำสนามตะกร้อ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ความสะอาดสถานี-พรมน้ำสนามตะกร้อ

      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ล้างทำความสะอาดสถานี

หลังจากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกพรมน้ำสนามตะกร้อชายหาด โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

🔥4