นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำนักกีฬา-ตัดต้นไม้-ล้างลานปูน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำนักกีฬา-ตัดต้นไม้-ล้างลานปูน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.รดน้ำ-ส่งน้ำนักกีฬา-ตัดต้นไม้-ล้างลานปูน

      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  รดน้ำต้นรวงผึ้งในเขตเทศบาล

บริการน้ำที่พักนักกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคม  โรงเรียนกีฬานครแม่สอด

      ฝ่ายป้องกันฯนครแม่สอดร่วมด้วยงานไฟฟ้ากองช่างออกตัดต้นไม้แห้งตายในสุสานวัดดอนแก้วตามคำร้องประสานงานจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จากนั้น เจ้าหน้าที่ฯ ออกปฏิบัติการรดน้ำต้นไม้หน้าสถานีดับเพลิงนครแม่สอด

และล้างลาน โรงเรียนราษฏร์วิทยา

และทำการล้างถนนซอยข้างปั๊มน้ำมันถนนแม่สอด-ค้างภิบาล

🔥5