นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา-ล้างลานปูน-ตัดต้นไม้-พรมน้ำสนามกีฬา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา-ล้างลานปูน-ตัดต้นไม้-พรมน้ำสนามกีฬา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา-ล้างลานปูน-ตัดต้นไม้-พรมน้ำสนามกีฬา

     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  ส่งน้ำนักกีฬาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    วัดสักทอง    และโรงเรียนสรรพวิทยาคม

      ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯ นครแม่สอด ออกฉีดล้างทำความสะอาดถนนและลานปูนโรงเรียนราษฎร์วิทยา

เวลา 09.00 น. ทีมงานดับเพลิงร่วมกับกองช่างตัดต้นไม้เอนมาทางถนนและพาดสายไฟฟ้าชุมชนปู่แดง

และพรมน้ำสนามตะกร้อชายหาดพร้อมขนย้ายเต้นท์

เวลา 15.30 น. บริการล้างลานสนามตะกร้อ​ชายหาด​ – ดันท่อ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จำนวน  1 เที่ยว

🔥4