นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา-รดน้ำ-ล้างลานปูน-ซ้อมแผนฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา-รดน้ำ-ล้างลานปูน-ซ้อมแผนฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา-รดน้ำ-ล้างลานปูน-ซ้อมแผนฯ

       วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด รดน้ำต้นรวงผึ้งในเขตเทศบาลนครแม่สอด

      เวลา 06.00 น. รถน้ำเบอร์​ 8 พร้อม จนท. ออกปฏิบัติการ บริการน้ำประปา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร​แม่สอด จำนวน 1 เที่ยว

      เวลา 14.00 น. รถน้ำเบอร์​ 8 พร้อมจนท. ออกปฏิบัติการ บริการน้ำประปา โรงเรียนสรรพวิทยาคม​ จำนวน 2 เที่ยว

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ฯ ออกล้างลานปูนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

และทำการพรมสนามฟุตบอล 7 คน และ พรมน้ำสนามตะกร้อชายหาด

จากนั้น เจ้าหน้าที่ฯ ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและท่าบุคคลมือเปล่า

🔥4