นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา- พรมน้ำสนามกีฬา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา- พรมน้ำสนามกีฬา

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา- พรมน้ำสนามกีฬา

     วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  ส่งน้ำจุดที่พักนักกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคม

พรมน้ำสนามวอลเล่บอลชายหาด

เวลา 18.10 น. บริการน้ำประปาโรงเรียนสรรพวิทยาคม

🔥6