นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา-ซ่อมสายดับเพลิง-พรมน้ำ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา-ซ่อมสายดับเพลิง-พรมน้ำ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา-ซ่อมสายดับเพลิง-พรมน้ำ

        วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด  ซ่อมสายดับเพลิง

จากให้เจ้าหน้าที่ฯ ให้บริการส่งน้ำประปาแก่นักกีฬา ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม

และให้เจ้าหน้าที่ฯ ทำการพรมน้ำสนามตะกร้อชายหาด โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว

เวลา 15.00น. รถน้ำเบอร์ ​8 พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ออกปฏิบัติการ บริการน้ำประปา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร​แม่สอด  จำนวน 1 เที่ยว

เวลา 16.20น. รถน้ำเบอร์​ 6,7 พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ออกปฏิบัติการ บริการพรมน้ำสนามกีฬาฟุตบอล​ โรงเรียนราษฎร์​วิทยา คันละ 1 เที่ยว

🔥5