นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา-รดน้ำ-ตัดต้นไม้แห้ง-ดันท่อ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา-รดน้ำ-ตัดต้นไม้แห้ง-ดันท่อ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ส่งน้ำนักกีฬา-รดน้ำ-ตัดต้นไม้แห้ง-ดันท่อ

      วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ส่งน้ำประปาโรงเรียนกีฬาเทศบาลแม่สอด  ส่งน้ำนักกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคม  ส่งน้ำประปาวัดสักทอง   และส่งนํ้าให้นักกีฬาโรงเรียนสรรพวิทยาคม

จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าตรวจสอบ   เหตุประชาชนปิดวาวล์แก๊สไม่ได้บริเวณโลตัสเล็ก

    เวลา 05.50น. รถน้ำเบอร์​ 7 พร้อมจนท. ออกปฏิบัติการ บริการรดน้ำต้นรวงผึ้ง ถนนสายเอเซียหน้าสถานีดับเพลิง-หน้าสนามบินนานาชาติ​แม่สอด จำนวน 1 เที่ยว

จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ฯ เก็บกิ่งไม้หน้ากองสวัสดิการ และตัดไม้แห้งหน้าที่ทำการชุมชนสักทอง

     จากนั้นให้ เจ้าหน้าที่ฯ ดันท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเช้า-ภาคบ่าย

และทำการพรมน้ำสนามวอลเล่ย์บอลชายหาดและสนามบอล 7 คน

🔥8