นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ขนเก้าอี้-ส่งน้ำ-ตัดต้นไม้-พรมน้ำสนามฟุตบอล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ขนเก้าอี้-ส่งน้ำ-ตัดต้นไม้-พรมน้ำสนามฟุตบอล

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ขนเก้าอี้-ส่งน้ำ-ตัดต้นไม้-พรมน้ำสนามฟุตบอล

      วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ขนเก้าอี้ส่งคืนสำนักงานเทศบาล

จากนนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่ฯ ให้ บริการน้ำประปา ณ วัดสักทอง

แล้วทำการ ล้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

จากนั้นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฯ  ตัดต้นไม้แห้ง ข้างโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

และให้เจ้าหน้าที่ พรมน้ำสนามฟุตบอล 7 คนและสนามบอลเลย์ชายหาดโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว – สนามตะกร้อข้างโรงยิม

และทำการ ส่งน้ำประปา โรงเรียนสรรพวิทยาคม

🔥5