นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-ประชุมฯ-สนับสนุนชุดโดรนฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-ประชุมฯ-สนับสนุนชุดโดรนฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-ประชุมฯ-สนับสนุนชุดโดรนฯ

      วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่กองช่าง-กองช่างสุขาภิบาล-หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยเฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้รายงานปริมาณน้ำฝนในอำเภอแม่สอด ประจำวันที่  8 ตุลาคม  2562 คือ 0 มม.

ปริมาณน้ำฝน ประจำวันที่ 8 ตุลาคม  2562

          จากนั้นหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้ออก  สำรวจระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด พบว่า จากรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน มีระดับน้ำลดลง 0.33 เมตร ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด มีความจุ 5.5 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯ  2,423,200 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44.05 เปอร์เซ็นต์ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก 6.22 เมตร หรือ 3,076,600 ลบ.ม.

     จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

และให้เจ้าหน้าที่ฯ ประชุมร่วมกับตำรวจในการจัดการด้านจราจรงานกีฬานครแม่สอดอากาซาเกมส์

       ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯออกร่วมจัดบุ๊ทกิจกรรมเซฟตี้เฟริส ความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงงานท็อปฟรอมบราเซียแม่กุ อ.แม่สอด วันที่ 2

และให้เจ้าหน้าที่ฯ ช่วยเหลือประชาชนที่ร้องขอฯ ออกช่วยตัดกุญแจ ช่วยแมวติดอยู่ในบ้าน 4 วัน หลังเจ้าของทำกุญแจหาย

      นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯสนับสนุนชุดโดรนบินสำรวจสนามกีฬานานาชาติร่วมกองวิชาการ

🔥4