นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ฉีดล้างลานปูน-ส่งน้ำ-จัดบุ๊ทกิจกรรมฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ฉีดล้างลานปูน-ส่งน้ำ-จัดบุ๊ทกิจกรรมฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.ฉีดล้างลานปูน-ส่งน้ำ-จัดบุ๊ทกิจกรรมฯ

       วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดชุมพลคีรีประสานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ฉีดล้างลานหน้าชมรมแบดมินตันแม่สอดเตรียมงานแข่งขันกีฬาอากาซาเกมส์สำหรับใช้แข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ

       ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯออกฉีดล้างลานปูนและถนน โรงเรียนราษฎร์วิทยาเตรียมงานที่พักนักกีฬาอากาซาเกมส์

และร่วมงานสวนฯ ปลูกหญ้าเกาะกลางถนนหน้าสนามกีฬานานาชาติ

     จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

      นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ดับเพลิงนครแม่สอดพร้อมรถกู้ภัย ออกบริการจราจร​และขนย้ายสิ่งของตกหล่นกลางถนน บริเวณ​ หน้า โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ถ.สายเอเซีย

      ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯออกร่วมจัดบุ๊ทกิจกรรมเซฟตี้เฟริส ความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงงานท็อปฟรอมบราเซียแม่กุ อ.แม่สอด

🔥6