นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานปริมาณน้ำฝน-กำจัดผักตบชวา-ประชุมฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานปริมาณน้ำฝน-กำจัดผักตบชวา-ประชุมฯ

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานปริมาณน้ำฝน-กำจัดผักตบชวา-ประชุมฯ

       วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่กองช่าง-กองช่างสุขาภิบาล-หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยเฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้รายงานปริมาณน้ำฝนในอำเภอแม่สอด ประจำวันที่  7 ตุลาคม  2562 คือ 0 มม.

ปริมาณน้ำฝน ประจำวันที่ 7 ตุลาคม  2562

          จากนั้นหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้ออก  สำรวจระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด พบว่า จากรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน มีระดับน้ำลดลง 0.32 เมตร ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด มีความจุ 5.5 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯ  2,568,400 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46.59 เปอร์เซ็นต์ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก 5.89 เมตร หรือ 2,931,600 ลบ.ม.

      จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

เมื่อเวลา  06.30 น. เจ้าหน้าที่ฯ เอาเรือและเชือกไปที่ชุมชนสองแคว1

      ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี สั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯ กองช่างสุขาภิบาล กองช่างทน.แม่สอดออกขุดลอกผักตบชวาชุมชนสองแคว 1 ร่วมกับอำเภอแม่สอด ฉก.ร.14 เรือนจำแม่สอด จิตอาสาอำเภอแม่สอดและชาวชุมชนสองแคว 1เพื่อเตรียมปรับภูมิทัศน์และพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

       ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรี นายธีรยุทธ  ธีระโสพิศ ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อมอบนโยบายการทำงานให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

🔥6