นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานปริมาณน้ำฝน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานปริมาณน้ำฝน

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานปริมาณน้ำฝน

      วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่กองช่าง-กองช่างสุขาภิบาล-หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยเฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้รายงานปริมาณน้ำฝนในอำเภอแม่สอด ประจำวันที่  6 ตุลาคม  2562 คือ 10 มม.

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานปริมาณน้ำฝน

ปริมาณน้ำฝน ประจำวันที่ 6 ตุลาคม  2562

          จากนั้นหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้ออก  สำรวจระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด พบว่า จากรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน มีระดับน้ำลดลงน 0.35 เมตร ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด มีความจุ 5.5 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯ  2,709,200 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 49.25 เปอร์เซ็นต์ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก 5.57 เมตร หรือ 2,790,800 ลบ.ม.

🔥4