นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.เก็บเครื่องสูบน้ำ-ล้างอาคาร-ส่งน้ำ-ฝึกอบรม

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.เก็บเครื่องสูบน้ำ-ล้างอาคาร-ส่งน้ำ-ฝึกอบรม

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท.เก็บเครื่องสูบน้ำ-ล้างอาคาร-ส่งน้ำ-ฝึกอบรม

     วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด เก็บอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำซอย ส.สิริพัฒน์

จากนั้นได้ให้ เจ้าหน้าที่ฯ จัดเก้าอี้ขนพัดลมไปสุสานหลวง

และทำการล้างอาคารโรงยิมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

และทำการสำรวจผักตบชวาชุมชนสองแคว1 เพื่อวางแผนฯ ในการดำเนินการกำจัดต่อไป

จากนั้นได้ให้ เจ้าหน้าที่ฯ ทำการเก็บพัดลมที่สุสานหลวงส่งคืนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด

       จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

       ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีสั่งการให้ดับเพลิงนครแม่สอดออกฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยการซ้อมแผนอพยพหนีไฟของโรงงานในเครือสหพัฒน์แม่สอด

🔥5