นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-รดน้ำต้นไม้

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-รดน้ำต้นไม้

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-รดน้ำต้นไม้

      วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่กองช่าง-กองช่างสุขาภิบาล-หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยเฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้รายงานปริมาณน้ำฝนในอำเภอแม่สอด ประจำวันที่  2 ตุลาคม  2562 คือ 0 มม.

ปริมาณน้ำฝน ประจำวันที่ 2 ตุลาคม  2562

          จากนั้นหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้ออก  สำรวจระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด พบว่า จากรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน มีระดับน้ำลดลงน 0.41 เมตร ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด มีความจุ 5.5 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯ  3,450,000 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62.72 เปอร์เซ็นต์ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก 4.00 เมตร หรือ 2,050,000 ลบ.ม.

      จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

จากนั้นได้ให้ เจ้าหน้าที่ฯ ไปรดน้ำต้นรวงผึ้งถนนสายเอเชียตั้งแต่หน้าศูนย์ฟอร์ดถึงหน้าโลตัสเอ็กซ์ตร้าแม่สอด

นายอิงครัต  ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ฝ่ายป้องกันฯออกล้างลานปูนสุสานหลวงแม่สอด

จากนั้นได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ฯ ให้บริการน้ำโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

🔥6