นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-บิ๊กคลีนนิ่ง-ขนโต๊ะเก้าอี้

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-บิ๊กคลีนนิ่ง-ขนโต๊ะเก้าอี้

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดให้ จนท. รายงานน้ำฝน-ส่งน้ำ-บิ๊กคลีนนิ่ง-ขนโต๊ะเก้าอี้

       วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่กองช่าง-กองช่างสุขาภิบาล-หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยเฝ้าระวังน้ำท่วมในเขตอำเภอแม่สอด ซึ่งทางหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้รายงานปริมาณน้ำฝนในอำเภอแม่สอด ประจำวันที่  1 ตุลาคม  2562 คือ 0 มม.

ปริมาณน้ำฝน ประจำวันที่ 1 ตุลาคม  2562

          จากนั้นหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ได้ออก  สำรวจระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด พบว่า จากรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน มีระดับน้ำลดลงน 0.40 เมตร ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด มีความจุ 5.5 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างฯ  3,642,700 ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66.21 เปอร์เซ็นต์ ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก 3.59 เมตร หรือ 1,587,300 ลบ.ม.

ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำพนักงานเทศบาลนครแม่สอดบิกคลีนนิ่งเดย์สนามกีฬานานาชาติ

และให้เจ้าหน้าที่ฯทำการขนโต๊ะเก้าอี้ส่งคืนตึกเศรษฐ์กิจพิเศษและจัดห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา

      จากนั้นได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทำการส่งน้ำโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และให้หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ทำการส่งน้ำให้กับสนามกีฬานานาชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากน้ำไม่พอใช้ ซึ่งงานบริการส่งน้ำสนามกีฬานานาชาตินี้  ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการทุกวันวันละ 2 รอบ เช้า-เย็น ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาระยะยาวจะต้องจัดหาแท็งเก็บน้ำสำรองพร้อมติดตั้งปั๊มน้ำจึงจะแก้ปัญหาได้

🔥4