การแถลงข่าว “การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ครั้งที่ 37 นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

การแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” 

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา2562 แถลงข่าวการสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ของจังหวัดตาก และเชิญชวนร่วมชมการแข่งขันกีฬาฯ  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวต้อนรับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 17 จังหวัดภาคเหนือ กล่าวถึงความเป็นมาโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ครั้งที่ 37 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”  ซึ่งมีประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน 12 ชนิด ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตระกร้อ เปตอง/เปตองชู๊ตติ้ง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากรุกไทย/หมากฮอสไทย ตราสัญลักษณ์ในการแข่งขันและสัญลักษณ์ในการนำโชคในการแข่งขัน คือ “ช้างนำชัย”

โดยมีนายนิคม ศรีสุกิจจา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดตาก กล่าวถึงประวัติการให้การสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,นายวันชัย พร้าวเอียด รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ผู้แทนประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตาก กล่าวถึงการสนับสนุนงบประมาณจากสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย กล่าวถึงความพร้อมของคณะกรรมการตัดสินกีฬา กติกาการแข่งขัน และมีการเชิญคณะสื่อมวลชน หรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพูดคุยตอบข้อซักถาม ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ตลอดจนฝ่ายเทคโนโลยี อธิบายการลงทะเบียนนักกีฬาในระบบคอมพิวเตอร์ และรับชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว 2 รายการ และในช่วงบ่ายจัดให้มีการแบ่งกลุ่มตามประเภทกีฬา ชี้แจงกติกาการแข่งขัน และจับสลากแบ่งสายแต่ละชนิดกีฬา โดยทั้งนี้เทศบาลนครแม่สอดได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การจัดเตรียมสถานที่จัดใช้ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท การจัดเตรียมสถานที่พักนักกีฬา การจัดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ตลอดจนการแนะนำการติดต่อศูนย์ประสานงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ในการแข่งขัน

“ช้างนำชัย”

 

🔥60